Fragment

Fragment är ett journalistiskt initiativ i form av en frilansgrupp som startade 2009. Vi fördjupar oss i aktuella händelser, gräver i ouppmärksammade frågor och låter läsarna lära känna människor som har fångat vårt intresse. Fragment ramar in nuet när andra lämnar det konturlöst flytande.

Fragments vikhistoria är en hyllning till berättandet och det kollektiva deltagandet. Många fragment för en helhet. Fortsätt vikhistorien.